GEÇİCİ HASTA YATAĞI

TEMPORARY HOSPITAL BED Carrier gerektiğinde geçici hastane yatağı olarak kullanılabilir.